admin Archive

Hệ thống site của bài cơ bản – Cần khoán trọn site 20 bài /1 site key dịch vụ

site chưa có nội dung http://image.com.vn/ http://star.com.vn/ http://test.com.vn/ http://toplist.com.vn/ http://bongdaonline.vn/ http://inonline.vn/ http://conan.vn/ http://domucmayin.vn/ http://thuvienso.com.vn/ http://marketer.com.vn/ http://cuocsong.com.vn/ http://creative.com.vn/ http://vutbay.vn/ http://luatphap.vn/ http://visit.com.vn/ http://gamethu.com.vn/ http://chao.com.vn/ http://chupanhcuoi.com.vn/ http://thuam.vn/ http://gamer.com.vn/ http://min.com.vn/ https://vieclamhay.com/ http://click.com.vn/ http://odau.com.vn/ http://producer.com.vn/ http://khodocu.com.vn/ http://audiobook.vn/ http://dienvien.vn/ http://7.com.vn/ http://thietkeweb.tv/ http://xinh.tv/ http://shoe.com.vn

Danh sách các trang nguồn dịch lần 01 – tháng 3 năm 2020

CÁC NGUỒN NỘI DUNG NƯỚC NGOÀI CHỌN ĐỂ DỊCH MARKETING https://blog.hubspot.com/ https://www.salesforce.com/au/blog/category/marketing.html https://blog.hootsuite.com/ https://neilpatel.com/blog/ https://www.autopilothq.com/blog https://backlinko.com/blog https://moz.com/blog https://backlinko.com/seo-this-year https://medium.com/topic/marketing THIẾT KẾ https://www.creativebloq.com/tag/graphic-design https://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/ https://99designs.com/blog/ https://www.printi.com/blog/design/ https://digitalsynopsis.com/design/ https://www.shillingtoneducation.com/blog/category/inspiration/ https://www.designweek.co.uk/ https://www.creativereview.co.uk/ https://thedieline.com/ https://www.shillingtoneducation.com/blog/ https://www.underconsideration.com/brandnew/ https://www.designclever.co.uk/ http://www.themasterpicks.com/ https://frankchimero.com/blog/ http://designmadeinjapan.com/ https://dribbble.com/stories

Bài dịch tuần 2 tháng 3 năm 2020 – Mảng Thiết kế – Thương hiệu Designer.com.vn

Link bài cần dịch Mã bài Độ khó Lượng từ chuyên môn https://99designs.com/blog/logo-branding/principles-of-logo-design/ DES0903202001 dễ ít https://99designs.com/blog/creative-inspiration/animated-logos/ DES0903202002 dễ ít https://99designs.com/blog/logo-branding/logo-inspiration-and-ideas/ DES0903202003 dễ ít https://99designs.com/blog/business/brand-loyalty/ DES0903202004 dễ ít https://99designs.com/blog/logo-branding/brand-concept/ DES0903202005 dễ ít https://99designs.com/blog/logo-branding/importance-of-branding/ DES0903202006 dễ ít https://99designs.com/blog/tips/personal-branding/

Danh sách nhóm FB giao việc

  content marketer hợp tác cùng thegioimarketing.vn https://www.facebook.com/groups/ctvthegioimarketing/  ctv thiết kế hợp tác cùng designer.com.vn https://www.facebook.com/groups/ctvthietke ctv thu âm https://www.facebook.com/groups/ctvthuam người mẫu diễn viên mc hợp tác lamphim.vn https://www.facebook.com/groups/ctvnguoimau người mẫu, model hợp tác thương hiệu chupanh.vn
Contact Me on Zalo