I. Tiêu Chuẩn quy mẫu

– Tiêu đề gửi mail ( Bài tuần 0) + tên họ + mã bài.

  * Ví dụ : Bài viết (dịch) tuần 2 – Nguyễn Thị Oanh – EDU090320201 

  • File PDF (tên họ + mã bài)
  • Mỗi mã bài 1 file PDF
  • Dưới bài dịch dán link gốc của mã bài.