CTV Tiếng Anh

Danh sách các trang nguồn dịch lần 01 – tháng 3 năm 2020

CÁC NGUỒN NỘI DUNG NƯỚC NGOÀI CHỌN ĐỂ DỊCH MARKETING https://blog.hubspot.com/ https://www.salesforce.com/au/blog/category/marketing.html https://blog.hootsuite.com/ https://neilpatel.com/blog/ https://www.autopilothq.com/blog https://backlinko.com/blog https://moz.com/blog https://backlinko.com/seo-this-year https://medium.com/topic/marketing THIẾT KẾ https://www.creativebloq.com/tag/graphic-design https://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/ https://99designs.com/blog/ https://www.printi.com/blog/design/ https://digitalsynopsis.com/design/ https://www.shillingtoneducation.com/blog/category/inspiration/ https://www.designweek.co.uk/ https://www.creativereview.co.uk/ https://thedieline.com/ https://www.shillingtoneducation.com/blog/ https://www.underconsideration.com/brandnew/ https://www.designclever.co.uk/ http://www.themasterpicks.com/ https://frankchimero.com/blog/ http://designmadeinjapan.com/ https://dribbble.com/stories

Bài dịch tuần 2 tháng 3 năm 2020 – Mảng Thiết kế – Thương hiệu Designer.com.vn

Link bài cần dịch Mã bài Độ khó Lượng từ chuyên môn https://99designs.com/blog/logo-branding/principles-of-logo-design/ DES0903202001 dễ ít https://99designs.com/blog/creative-inspiration/animated-logos/ DES0903202002 dễ ít https://99designs.com/blog/logo-branding/logo-inspiration-and-ideas/ DES0903202003 dễ ít https://99designs.com/blog/business/brand-loyalty/ DES0903202004 dễ ít https://99designs.com/blog/logo-branding/brand-concept/ DES0903202005 dễ ít https://99designs.com/blog/logo-branding/importance-of-branding/ DES0903202006 dễ ít https://99designs.com/blog/tips/personal-branding/
Contact Me on Zalo