HỢP ĐỒNG CTV CONTENT – 18/05/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI TINH HOA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
  Hà Nội, ngày  tháng  năm 2020

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN

 

Số:……../CTV-TGTH

 

 

BÊN ACÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI TINH HOA

Mã số thuế:  0107764248

Địa chỉ: Số nhà 3A ngõ 109 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:  0888.13.88.13

Đại diện: Ông LÊ NGỌC OANH

 

BÊN B:

Sinh ngày:                                                             Quốc tịch:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND:  

Số tài khoản:                                                            Ngân Hàng

Chủ tài khoản

 

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều I: Thời hạn và công việc hợp đồng

Ông/Bà làm việc theo loại Hợp đồng Cộng tác viên

Địa điểm làm việc (tại nhà): Tự do

Chức danh chuyên môn (vị trí công tác):

1.1 Công việc phải làm:

 

– viết nội dung sáng tạo theo yêu cầu công việc được giao trong mô tả khi nhận việc.

 

1.2 Yêu cầu bài viết

 • Chính xác

Nội dung bài viết phải đi thẳng và trả lời ngay vấn đề của tiêu đề, tránh dẫn dắt, đi lòng vòng hoặc dùng từ ngữ văn vẻ.  hoặc dùng ngôn từ sáo rỗng quảng cáo rất nhiều.

Ví dụ : http://url.copy.com.vn/pgRn1

 • Mạch lạc, rõ ràng

Bài viết đưa ra các ý mạch lạc, rõ ràng và tách biệt các ý. Thông thường sẽ là đưa ra luận điểm, chứng minh luận điểm và đưa ví dụ cho luận điểm đó.

Ví dụ : http://url.copy.com.vn/wFlMN

 • Chuyên sâu và đầy đủ

Đọc nội dung bài viết người dùng phải thu thập được một lượng thông tin đầy đủ cho yêu cầu của tiêu đề bài viết mà độc giả chỉ cần đọc duy nhất bài viết này là xử lý được.

Ví dụ : http://url.copy.com.vn/sMuFD

1.3 Yêu cầu mặt nội dung

 • Mới, unique 100%

Bài viết mới 100% về mặt ngôn từ thể hiện. nếu cứ 2 dòng liên tục mà không mới hoặc copy chúng tôi sẽ loại bài đó.

 • Trình bày mạch lạc rõ ràng

Không trình bày dạng văn xuôi, viết liền tù tì, không ai hiểu nổi. phải trình bày theo ý mạch lạc rõ ràng. Tiêu đề phụ tô đậm, giải thích…cứ 3 dòng liên tiếp thì phải xuống dòng 1 lần. Người đọc giờ bị ngợp bởi quá nhiều thông tin do đó, kiên quyết phải giúp họ tốn ít thời gian nhất mà vẫn nắm bắt được thông tin

Ví dụ :

http://url.copy.com.vn/WV4q8

http://url.copy.com.vn/TnbHF

 • Chuẩn SEO

Chúng tôi không quá khắt khe về cái vấn đề này. Do đó chỉ cần ở mức basic, chứ không cần phải chèn từ khóa rồi làm hỏng hoặc khiến câu văn méo mó.

 

Điều II: Chế độ làm việc

 1. Thời gian làm việc: tự do hoặc parttime tại trụ sở công ty

Điều III: Quyền lợi, nghĩa vụ và quyền hạn của cộng tác viên.

A – Quyền lợi

 1. Lương/Nhuận bút: thỏa thuận theo năng lực và thay đổi theo job với hạn mức chung như sau:
 • Bài viết 500 từ tương đương với 25.000 đ – 30.000 đ
 • Bài viết 700 từ tương đương với 35.000 đ – 40.000 đ
 • Bài viết 1000 từ tương đương với 55.000 đ – 70.000 đ

(Mức giá trên có thể thay đổi lện hoặc xuống theo độ khó của bài viết hoặc năng lực của người viết)

Lưu ý : lượng nội dung mới tính theo từ là không tính các thông số khoa học , các ví dụ kỹ thuật rõ ràng cho vào. Vì nội dung đó là copy chứ không do viết mới.

 1. Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 2. Trong vòng 1 ngày làm việc, CTV gửi báo cáo công việc 1 tháng cho công ty. Bên A sẽ duyệt báo cáo trong vòng 48h. Sau khi duyệt, bên A sẽ thanh toán cho bên B trong vòng 24h.
 3. Nhận bút sẽ được thanh toán khi hết tháng làm việc. (Ví dụ, CTV ký hợp đồng vào ngày 10/2, ngày 10/3 CTV sẽ gửi báo cáo công việc cho công ty)

B – Nghĩa vụ

 1. Thực hiện đúng yêu cầu bài viết như đã trao đổi ở “Điều I”.
 2. Hoàn thành mọi công việc được theo đúng deadline:

– 1 tuần gửi bài 2 lần: Trước 12h Thứ 4 và Trước 12h Chủ nhật

– Mỗi lần gửi: 5 bài.

 1. Nếu có lý do chưa thể thực hiện được số lượng bài trong tuần thì báo trước 1 ngày trước khi bắt đầu triển khai bài viết cho tuần đó.

 

C – Quyền hạn

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành.

Điều IV: Nghĩa vụ và quyền hạn của công ty

A – Nghĩa vụ

 1. Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để cộng tác viên làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho cộng tác viên theo hợp đồng đã ký.
 2. Thanh toán đầy đủ nhuận bút cho cộng tác viên theo số lượng gói nhận được. (Với điều kiện bài viết đạt chất lượng).
 3. Thanh toán nhuận bút đúng thời gian theo cam kết của hợp đồng.

 

B – Quyền hạn

 1. Có quyền tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.
 2. Thực hiện thông báo ngay với cộng tác viên về chất lượng bài viết không đạt bằng việc gửi mail thông báo để cộng tác viên có biện pháp xử lý (gửi bài khác hoặc sửa lại bài cho đạt chất lượng).

 

Điều V: Những thoả thuận khác

 1. Nếu cộng tác viên gửi bài không đủ số lượng hoặc đúng deadline như đã cam kết/tuần thì số bài viết trong tuần đó sẽ không được tính nhuận bút.
 2. Khi hợp đồng này hết hạn mà cộng tác viên vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết.
 3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày và ký kết bản phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thoả thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.
 4. Cộng tác viên đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại hợp đồng.

 

 Điều VI, Quy định phạt

 1. Trong trường hợp bên A đã gửi bài khác hoặc sửa lại (thuộc khoản 2, mục B điều IV của hợp đồng) nhưng không đúng chất lượng bên B yêu cầu, bên A có quyền không thanh toán lương bài viết đó cho bên B.
 2. Bài viết không đạt yêu cầu đến lần thứ 3, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không phải thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào.
 3. Trong trường hợp bên B không thể gửi bài viết đúng thời hạn quy định, chúng tôi có thể gia hạn trong vòng 24h (1 tháng chỉ được trễ 1 lần). Nếu quá 24h gia hạn, bên B vẫn không gửi bài viết bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không phải thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào
 4. Nếu cộng tác viên bỏ ngang công việc trong tháng, không hoàn thành chỉ tiêu đã thống nhất từ đầu tháng thì sẽ không được thanh toán bất kỳ khoản phí nào.

 

Điều VI: Điều khoản thi hành

 1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 2. Hợp đồng lao động này làm thành hai (02) bản có giá trị như nhau:

– 01 bản do cộng tác viên giữ.

– 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Hoặc hợp đồng được thực hiện gửi qua mail (khi đã đầy đủ thông tin của 2 bên) và có mail xác nhận của 2 bên thì vẫn được chấp thuận.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ….. tháng …… năm ……..

CỘNG TÁC VIÊN
(Ký tên, đóng dấu)
CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

 

2
Để lại bình luận

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
adminLê Xuân Recent comment authors
  Theo dõi comment  
newest oldest most voted
Notify of
Lê Xuân
Guest
Lê Xuân

em đồng ý ạ

Contact Me on Zalo