Bài dịch tuần 2 tháng 3 năm 2020 – Mảng Thiết kế – Thương hiệu Designer.com.vn

Link bài cần dịch Mã bài Độ khó Lượng từ chuyên môn
https://99designs.com/blog/logo-branding/principles-of-logo-design/ DES0903202001 dễ ít
https://99designs.com/blog/creative-inspiration/animated-logos/ DES0903202002 dễ ít
https://99designs.com/blog/logo-branding/logo-inspiration-and-ideas/ DES0903202003 dễ ít
https://99designs.com/blog/business/brand-loyalty/ DES0903202004 dễ ít
https://99designs.com/blog/logo-branding/brand-concept/ DES0903202005 dễ ít
https://99designs.com/blog/logo-branding/importance-of-branding/ DES0903202006 dễ ít
https://99designs.com/blog/tips/personal-branding/ DES0903202007 dễ ít
https://99designs.com/blog/marketing-advertising/brand-voice/ DES0903202008 dễ ít
https://99designs.com/blog/logo-branding/digital-branding/ DES0903202009 dễ ít
https://99designs.com/blog/logo-branding/logo-characteristics/ DES0903202010 dễ ít
https://99designs.com/blog/tips/logo-color-meanings/ DES0903202011 dễ ít
https://99designs.com/blog/logo-branding/what-makes-a-good-logo/ DES0903202012 dễ ít

 

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi comment  
Notify of
Contact Me on Zalo