Blog

Cập nhật bài dịch thuật tuần 3 Lần 1

link bài cần dịch  Mã bài  Độ khó  Lượng từ chuyên môn  https://blog.hubspot.com/sales/prospecting BLH1303202001 dễ ít https://blog.hubspot.com/sales/sales-process- BLH1303202002 dễ ít https://blog.hubspot.com/sales/criteria-to-upgrade-a-lead-to-an-opportunity-and-theyre-not-what-you-think BLH1303202003 dễ ít https://blog.hubspot.com/sales/sales-process-or-sales-methodology BLH1303202004 dễ ít https://blog.hubspot.com/sales/how-to-measure-your-sales-process BLH1303202005 dễ ít https://blog.hubspot.com/sales/elements-consultative-sales-process BLH1303202006 dễ ít https://blog.hubspot.com/sales/ultimate-guide-to-sales-qualification

Hệ thống site của bài cơ bản – Cần khoán trọn site 20 bài /1 site key dịch vụ

site chưa có nội dung http://image.com.vn/ http://star.com.vn/ http://test.com.vn/ http://toplist.com.vn/ http://bongdaonline.vn/ http://inonline.vn/ http://conan.vn/ http://domucmayin.vn/ http://thuvienso.com.vn/ http://marketer.com.vn/ http://cuocsong.com.vn/ http://creative.com.vn/ http://vutbay.vn/ http://luatphap.vn/ http://visit.com.vn/ http://gamethu.com.vn/ http://chao.com.vn/ http://chupanhcuoi.com.vn/ http://thuam.vn/ http://gamer.com.vn/ http://min.com.vn/ https://vieclamhay.com/ http://click.com.vn/ http://odau.com.vn/ http://producer.com.vn/ http://khodocu.com.vn/ http://audiobook.vn/ http://dienvien.vn/ http://7.com.vn/ http://thietkeweb.tv/ http://xinh.tv/ http://shoe.com.vn

Danh sách các trang nguồn dịch lần 01 – tháng 3 năm 2020

CÁC NGUỒN NỘI DUNG NƯỚC NGOÀI CHỌN ĐỂ DỊCH MARKETING https://blog.hubspot.com/ https://www.salesforce.com/au/blog/category/marketing.html https://blog.hootsuite.com/ https://neilpatel.com/blog/ https://www.autopilothq.com/blog https://backlinko.com/blog https://moz.com/blog https://backlinko.com/seo-this-year https://medium.com/topic/marketing THIẾT KẾ https://www.creativebloq.com/tag/graphic-design https://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/ https://99designs.com/blog/ https://www.printi.com/blog/design/ https://digitalsynopsis.com/design/ https://www.shillingtoneducation.com/blog/category/inspiration/ https://www.designweek.co.uk/ https://www.creativereview.co.uk/ https://thedieline.com/ https://www.shillingtoneducation.com/blog/ https://www.underconsideration.com/brandnew/ https://www.designclever.co.uk/ http://www.themasterpicks.com/ https://frankchimero.com/blog/ http://designmadeinjapan.com/ https://dribbble.com/stories
Contact Me on Zalo